1. Problemy ortopedyczne w mózgowym porażeniu dziecięcym mają charakter:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Niedowłady w mózgowym porażeniu dziecięcym najczęściej mają charakter:
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Zajęcie wszystkich kończyn w mózgowym porażeniu dziecięcym to:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Przerost mięśni łydek tzw. „łydki gnoma” są typowe dla:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. W chorobie Charcot-Marie-Tooth najbardziej istotnym problem ortopedycznym jest:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa