1. Problemy ortopedyczne w zespole Downa to (wskaż odpowiedź fałszywą):
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Problemy ortopedyczne w zespole Marfana to (wskaż odpowiedź fałszywą):
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Zespół Ehlersa-Danlosa cechuje się (wskaż fałszywe):
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Wrodzona łamliwość kości to (wskaż fałszywe):
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Typowe złamanie osteoporotyczne to (wskaż fałszywe):
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa