1. Biomateriałami są:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Najpowszechniejsze metale stosowane w chirurgii ortopedycznej to:
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Wskaż twierdzenie fałszywe:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Najczęstszym rodzajem artykulacji w endoprotezie stawu kolanowego jest:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Implanty ortopedyczne osadzane są:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa